Categorie: Minimumloon

Het minimumloon ook wel het wettelijk minimumloon (Wml) is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Een minimumloon kan zijn uitgedrukt als uurloon, of loon per maand of per week. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

het wettelijk minimumloon, wml, minimumloon, minimale inkomen,basis loon, basis salaris, minimaal salaris, minimale salaris,

25 oktober 2019 Uit

Minimumloon 2020

Door 100% Werkgeverscoach

Het Wettelijk Minimumloon (WML) De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2020 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML)…