Werknemers- en volksverzekeringen premiepercentages 2024

Werknemers- en volksverzekeringen premiepercentages 2024

21 november 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Premiepercentages sociale verzekeringen 2024

 

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2024 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2024 zijn vastgesteld.

Het maximumpremieloon voor 2024 is € 71.628 per kalenderjaar.

De premiepercentages voor 2024 zijn:

  1. Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  1. Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  1. lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,64%
  1. hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,64%
  1. Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  1. lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,18%.
  1. hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,54%
  1. opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

Meer informatie leest u in de Staatscourant op Overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL