Publicaties van het Ministerie van Financiën (MvF) en het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW)

Publicaties van het Ministerie van Financiën (MvF) en het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW)

2 mei 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Kamerstukken 3 april – 20 april 2023

 

De Belastingdienst het Forum heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn.

Het gaat om publicaties van het Ministerie van Financiën (MvF) en het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) in de periode van 3 april 2023 tot en met 20 april 2023.

  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt. De minister gaat onder andere in op de voorgenomen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, het verdwijnen van het nulurencontract en op het voorkomen van schijnzelfstandigheid (SZW 3/4).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt de antwoorden op vragen over het opiniestuk ‘Arbeidskorting werkt averechts, waarom grijpt politiek niet in?’ naar de Tweede Kamer. De Staatssecretaris gaat onder andere in op de mogelijkheid van (het introduceren van) een belastingvrije voet (MvF 5/4).
  • Minister Schouten geeft antwoord op vragen over het gevolg van een hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor het opbouwpercentage (SZW 6/4).
  • Minister Van Gennip geeft een update over de gevolgen voor de sociale zekerheid in de EU bij thuiswerken. Een Kaderovereenkomst gaat regelen dat werknemers met ingang van 1 juli 2023 maximaal 49% van de arbeidsduur thuis kunnen werken zonder dat dit leidt tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. De SVB gaat de Kaderovereenkomst uitvoeren. De minister informeert de Tweede kamer nog na afronden van de technische gesprekken over de implementatie van de overeenkomst door lidstaten (SZW 12/4).
  • Minister Schouten geeft antwoorden op Kamervragen over lonen van werknemers van sociale werkbedrijven (SZW 13/4).
  • Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij geven antwoord op Kamervragen over (de belastingdruk bij) eenverdieners en middeninkomens (MvF 18/4).
  • Minister Van Gennip meldt de Tweede Kamer welke stappen zij neemt naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (SZW 18/4).
  • Staatssecretaris Van Rij geeft antwoord op Kamervragen over de zomerbonus die medewerkers van Schiphol ontvangen (MvF 19/4).
  • Minister Schouten heeft de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen naar de Eerste Kamer gestuurd (SZW 20/4).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL