Persoonsbeveiliging werknemer door werkgever

Persoonsbeveiliging werknemer door werkgever

23 augustus 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Standpunt kennisgroep:

arbovrijstelling bij persoonsbeveiliging werknemer

 

De arbovrijstelling kan worden toegepast als de werkgever persoonsbeveiliging inhuurt voor de werknemer gedurende werktijd. Dit is het standpunt van de Kennisgroep loonheffing algemeen. 

Hieronder lees u de vraag en het antwoord van de kennisgroep.

 

kennisgroepen Belastingdienst, de belastingen kennisgroep

Situatie

Een werkgever huurt via een externe beveiligingsorganisatie persoonsbeveiliging in voor een bepaalde werknemer. De reden voor de persoonsbeveiliging zijn concrete en ernstige bedreigingen aan het adres van de werknemer. De werknemer fungeert als het ‘gezicht’ van het bedrijf. De reden voor de bedreigingen is niet het gevolg van een persoonlijke mening of actie van de werknemer, maar een standpunt van de werkgever.

De werkgever heeft met een risico inventarisatie en evaluatie (hierna: RI&E) alle risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers die de arbeid met zich meebrengt in kaart gebracht. Een van de geconstateerde risico’s is de veiligheid van de werknemer. De werkgever heeft in het plan van aanpak de verstrekking van persoonsbeveiliging opgenomen om dit risico te beperken. Volgens de werkgever is het evident dat deze maatregel haar doel dient gezien de omvang van de bedreigingen.

Daarmee wordt volgens de werkgever de maatregel door vakdeskundigen aanvaard als toepasselijk middel. De werkgever zorgt voor persoonsbeveiliging gedurende de werktijd van de werknemer. De werknemer werkt vanwege zijn functie ook weleens in de avonduren en in het weekend (o.a. evenementen).

De persoonsbeveiliging eindigt op zo’n dag op het moment dat de werknemer na de werkdag wordt thuisgebracht. De werkgever verstrekt geen persoonsbeveiliging tijdens privéafspraken van de werknemer. De werkgever brengt de kosten van de persoonsbeveiliging conform artikel 44 van de Arbowet niet ten laste van de werknemer.

Vraag

Vormt de persoonsbeveiliging voor de werknemer belast loon?

Antwoord

De persoonsbeveiliging vormt loon, maar is onder omstandigheden gericht vrijgesteld op grond van de arbovrijstelling.

 

Een toelichting leest u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker