HR Quick Scan

quick hr scan hrm quick scan,basis quick scan,hr quickscan, quick scan hr,totaal scan,hr basic scan, hr total scan, personeelsscan, kosten scan premie scan, werkgeversscan, mkb scan, ondernemers scan,bedrijfsscan,

hr quickscan,hrm quickscan, quick hr scan, hr scan,hrm scan,hr scans,hr werkgeverscan,hr ondernemersscan,hr personeelsscan, hr mkb scan,hr quick scan,quickscan hr,hr quickscans,

 

Onze HR Quick Scan!

 

Om snel & anoniem kennis te maken met onze producten kennen wij de gratis HR Quick Scan. Met deze gratis scan heeft u snel een eerste indruk hoe uw organisatie er voor staat. Daarbij maakt u kennis met onze werkwijze en wat wij belangrijk vinden in de ondersteuning van uw organisatie. Bent u nieuwsgierig geworden?

 

HRM Scan waarom?

 

Zijn uw risico’s op arbeidsrechtelijk gebied afgedekt en is uw personeelsbestand in staat om de bedrijfsstrategie te realiseren?

Kortom, hoe is de huidige stand van zaken op het gebied van personeelszaken? 100% Werkgeverscoach heeft scans ontwikkeld om u hier snel inzicht in en advies over te geven. De scans tonen verbeterkansen en risico’s ten aanzien van het personeelsbeleid globaal bestaan er drie scans, te weten de HR Quick Scan, HR Basic Scan en de HR Total Scan. De eerste scan (HR Quick Scan) geeft in korte tijd een beeld van het niveau van kansen en risico’s waarmee uw bedrijf te maken heeft. De tweede scan (HR Basis Scan) gaat dieper op de zaken in, u kunt deze scan zelf online invullen, waarna u een advies op maat krijgt over de effectiviteit van uw personeelsbeleid. Met onze derde scan (HR Totaal Scan) gaan onze experts zowel online als fysiek in op uw personeelsbeleid, de vastlegging en arbeidsrechtelijke correctheid van personeelsdocumenten en of verzekeringen actueel zijn. Deze HR Total Scan wordt afgesloten met een rapportage met voorstellen tot verbeteringen en een certificaat.

 

HR Quick Scan

 

De HR Quick Scan heeft betrekking op de diverse HR besluitvormingsgebieden. Daarnaast is ziekteverzuim een belangrijk punt van aandacht. Tijdens de HR scan wordt het niveau van HR instrumentarium geanalyseerd en wordt onderzocht in hoeverre dit aansluit bij de verwachtingen vanuit management en de eisen vanuit de bedrijfsstrategie.

 

Hoe werkt de HR Quick scan?

 

Allereerst vragen wij alleen uw aandacht voor 10 minuten met relevante korte vragen die wij u gratis toesturen, die betrekking hebben op het personeelsbeleid.

De scan is online met eenvoudige vragen die grotendeels met ja/nee zijn te beantwoorden. Ook is deze speciaal voor mobiele versie uitgevoerd en heeft een beveiliging van Google met een SSL key slot als extra voor u veiligheid.

beveiligd ssl,https beveiliging,gegevens beveiligd met slot,ssl slot,veilig internet https,

De HR Quick Scan!

Hieronder vallen bijvoorbeeld strategie, HR kengetallen, HR instrumenten en procedures t.a.v. beoordeling, beloning, verzekering, werving & selectie etc.

Aanvrag quickscan,hr quickscan,quick hr scan,gratis hr scan,gratis quick scan,

Vraag direct de HR Quick Scan aan.

Vervolg HR Quick Scanhr scan,hrm scan,hr scans,hr werkgeverscan,hr ondernemersscan,hr personeelsscan, hr mkb scan,hr quick scan,quickscan hr,hr quickscan,

U kunt naderhand zelf bepalen wat u doet met de uitkomst, deze HR Quick Scan is geheel vrijblijvend.