HR QuickScan Test

HR QuickScan Test

Scan ook te verkrijgen in o.a. ANDROID of IOS

Snel inzicht over uw onderneming!

Met deze GRATIS scan heeft u binnen 10 minuten een indruk hoe uw organisatie er voor staat. Dit geheel op een snelle en eenvoudige manier. Alleen u email is voldoende ter controle!

100% Werkgeverscoach stelt dit geheel kosteloos ter beschikking.

Met de Quick Scan wordt in de 1e fase (onderzoek) een inventarisatie gemaakt van uw organisatie op het gebied van personeel. Deze inventarisatie wordt gemaakt door onze HR professionals. U krijgt hiermee directe inzicht over eventuele verbeterpunten en noodzakelijke aanpassingen op het terrein van personeelszaken. We begrijpen dat uw tijd schaars is en vragen daarom alleen zaken die echt relevant zijn van u of uw betrokken functionarissen. Na deze 1e fase weet u hoe uw onderneming er voor staat en welke stappen u kunt nemen. In het onderzoek zal de hoogste prioriteit worden gegeven aan mogelijke risico’s die u als ondernemer loopt, denk aan fiscale aspecten, verzuimrisico’s, veiligheidsrisico’s of verzekeringsrisico’s. In de eventuele vervolgfase (actieplan) wordt met u op maatwerkbasis bepaalt welke stappen als eerste worden genomen. Daarnaast is er veel aandacht voor de implementatie met als doel dat u zo veel mogelijk zelf het onderhoud kunt verrichten. U kunt voor deze eventuele 3e fase (onderhoud) ook een beroep doen op 100% Werkgeverscoach.
hr scan,hrm scan,totaal scan hr, hr total scan,basis hr scan,hr basic scan,werkgevers scan,ondernemers scan,mkb scan,personeelsscan,premie scan,kosten scan,

Hoe 100% HR Scan mijn organisatie verder helpen?

– U doet al veel voor uw medewerkers. Maar haalt u uit uw medewerkers wat er in zit?
– Leveren zij voldoende toegevoegde waarde aan uw organisatie?
– Wat gebeurt er als uw medewerkers ouder worden, kunnen zij het werk dan nog aan?
– Zijn alle zaken, na de vele wetswijzigingen, nog steeds op orde?
– Kloppen de processen en functies nog na de groei van uw organisatie?
– Betaalt u niet teveel premie voor uw arbeidsongeschikte medewerkers?
– Heeft u uw risico’s voldoende verzekert?

De Quick Scan helpt u snel in kaart te brengen op welke terreinen u meer uit uw medewerkers kunt halen. Met onze Basic – of Total scan krijgt u plan van aanpak en begeleiding plus opvolging. De HR Scans van 100% Werkgeverscoach worden uitgevoerd door HR professionals die deskundig zijn op uw prioriteiten. Ook lastige onderwerpen, zoals functioneringsgesprekken, aanspreken op gedrag of ontslag, komen aan de orde. Onze medewerkers gaan zeer vertrouwelijk om met uw informatie.

 

Starten, druk op

vul uw email in, klaar start!