HR Basic Scan

Basic hr scan,hr scan basic,hrm basic scan,hrm scan,quick scan,100% hr scan,hr basic scan,

HR basic scan, basic scan hrm, hr basicscan, basis scan hr, hr scan,hrm scan, hr scans, hr werkgeverscan,hr ondernemersscan,hr personeelsscan, hr mkb scan,hr basicscan,

HR Scan Basic

 

Heeft u mogelijke risico’s op het gebied van HR in uw organisatie (zoals bijvoorbeeld financiën en veiligheid) op de juiste manier afgedekt? Waar liggen verbeterpunten op personeelsgebied?

Met de HR Basic Scan weet u of uw HR processen en beleid:

  •      Effectief en efficiënt zijn.
  •      Voldoen aan wet- en regelgeving.
  •      Of risico’s voldoende geïdentificeerd zijn.

 

Wat houdt Basic Scan in?

 

De HR Basic Scan is een soort APK van uw HR-beleid en de uitvoering daarvan. Daarbij krijgt u een indruk van onze werkwijze en wat wij belangrijk vinden in de ondersteuning van uw organisatie. HR moet aansluiten op de koers van uw organisatie, dit helpt uw organisatie succesvol te zijn.

Met de HR Basic Scan ziet u op welke terreinen uw aandacht is vereist. U ontvangt een korte rapportage met aandachtspunten waarmee u direct aan de slag kunt. Wenst u echter een diepgaander onderzoek, kunt u ook kiezen voor de HR Total Scan.

 

Wat kunt u verwachten?

  • Een online test met meer uitgebreide vragen.
  • Leidt tot een intensiever, meer bruikbaar beeld dan de HR Quick Scan.
  • Lage directe kosten voor de HR Basic Scan.
  • Rapportage in compacte vorm.
  • Lead voor meer onderzoek of producten.
  • Wenst u een toelichting om eventuele vervolgacties te bespreken? In een gesprek van circa één uur lichten we u dit graag toe!

 

Wat leveren de scans u op?

 

Met de inzet van de HR Basic Scan krijgt u inzichten en tips om het niveau en effectiviteit van het personeelsbeleid te verbeteren. Wij adviseren u over acties om de geconstateerde verbeterpunten aan te pakken. Met de HR Total Scan worden de risico’s geanalyseerd en verkrijgt u handvaten om hiermee om te gaan. Dit kan toekomstige financiële én immateriële schade en ongewenste conflicten voorkomen, zoals verzekeringen, rechtszaken en juridische problemen die gewenste beslissingen dwarsbomen.

 

Vraag direct de HR Basic Scan aan.

hr basic scan,basic hr scan, hrm basic scan, scan basic hr, hrm scan basic, de hr standaard scan,standaard scan basic hr, standaard basic hr,