HR Total Scan

hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,

HR Total scan

Met de HR Totaal scan oftewel HR Total Scan wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van uw organisatie op het

HR total scan, total scan hrm, hr totalscan, hr scan,hrm scan, hr scans, hr werkgeverscan,hr ondernemersscan,hr personeelsscan, hr mkb scan,hr totaalscan,

gebied van personeel.

Deze inventarisatie wordt gemaakt door onze HR professionals o.a. door interviews en documentstudie. U krijgt hiermee een goed zicht in verbeterpunten en noodzakelijke aanpassingen op het terrein van personeelszaken. Na deze inventarisatie weet u hoe uw onderneming er voor staat en welke stappen u moet nemen of kunt nemen. In het onderzoek zal de hoogste prioriteit worden gegeven aan mogelijke risico’s die u als ondernemer loopt, denk aan alle fiscale aspecten, verzuimrisico’s of veiligheidsrisico’s

HR Actieplan

Vanuit de rapportage van de HR Total Scan kunnen de experts van 100% Werkgeverscoach, samen met u, een HR Actieplan opstellen. Op maatwerkbasis wordt met u bepaalt welke stappen als eerste worden genomen. Daarnaast is er veel aandacht voor de implementatie met als doel dat u zo veel mogelijk zelf het onderhoud kunt verrichten.

U kunt voor dit HR Onderhoud ook een beroep doen op 100% Werkgeverscoach.

HR informatie

Aan u vragen we inzage in de belangrijkste processen en documenten. We begrijpen dat uw tijd schaars is en vragen daarom alleen zaken die echt relevant zijn van u en/of uw betrokken functionarissen.

hr scan hrm scan,basis scan,totaal scan,hr basic scan, hr total scan, personeelsscan, kosten scan premie scan, werkgeversscan, mkb scan, ondernemers scan,bedrijfsscan,

Hoe kan de HR Total scan mijn organisatie verder helpen?

  • U doet al veel voor uw medewerkers. Maar haalt u uit uw medewerkers wat er in zit?
  • Leveren zij voldoende toegevoegde waarde aan uw organisatie?
  • Wat gebeurt er als uw medewerkers ouder worden, kunnen zij het werk dan nog aan?
  • Zijn alle zaken, na de vele wetswijzigingen, nog steeds op orde?
  • Kloppen de processen en functies nog na de groei van uw organisatie?
  • Betaalt u niet teveel premie voor uw arbeidsongeschikte medewerkers?
  • Heeft u uw risico’s voldoende verzekert?

100% Werkgeverscoach helpt u in kaart te brengen op welke terreinen u meer uit uw medewerkers kunt halen met onderzoek en praktisch advies. De HR Total Scan wordt uitgevoerd door HR professionals die deskundig zijn op het gebied van uw prioriteiten. Ook lastige onderwerpen, zoals functioneringsgesprekken, aanspreken op gedrag of ontslag, komen aan de orde. Onze medewerkers gaan zeer vertrouwelijk om met uw informatie.

hr total scan, hr scan total,totaal scan hr, totaal hr scan,hrm totaal scan,hrm scan totaal, totaal scan personeelsbeleid,totaal scan werkgevers, totaal scan ondernemers, totaal scan mkb,

Vraag direct de HR Total Scan aan.

 

Heeft u behoefte aan een compact onderzoek wat u zelf kunt uitvoeren? Maak gebruik van onze HR Basic Scan.