Het aantal bedrijfsongevallen stijgt al jaren

Het aantal bedrijfsongevallen stijgt al jaren

21 juli 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Botbreuken en blessures: aantal ernstige arbeidsongevallen gestegen

Het aantal arbeidsongevallen met langdurig verzuim is vorig jaar toegenomen. Zo’n 93.000 mensen raakten zo ernstig geblesseerd dat zij 4 dagen of langer niet konden werken. 20.000 werknemers bezochten de eerste hulp, vooral vanwege botbreuken.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Het aantal bedrijfsongevallen met letsel stijgt al jaren, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2015 bijvoorbeeld meldden 73.000 mensen zich 4 dagen of langer ziek na een bedrijfsongeval.

Lang niet iedereen heeft meteen een ambulance nodig, zo’n 13.000 mensen kunnen gewoon op het bedrijf geholpen worden. De meeste ongevallen komen voor in de industrie en de gezondheidszorg, bedrijfstakken met veel werknemers. De grootste toename is te zien bij waterbedrijven en afvalbeheer, de vuilnismannen dus.

Veiliger gewerkt in bouw

In de bouw is een afname te zien en wordt dus veiliger gewerkt. Opvallend, want uit cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het aantal dodelijke ongelukken in de bouw de afgelopen twee jaar is gestegen.

 

In maart zei Paul van der Burg, woordvoerder van de inspectie, dat dit komt door de grote verscheidenheid op bouwplaatsen en het gebrek aan coördinatie.

Haastige spoed

Zo werd op de bouwplaats Leidsche Rijn Centrum tal van overtredingen geconstateerd: van valgevaar tot het blootstaan aan lasrook en een te grote fysieke belasting.

De toename van het aantal ongevallen hangt samen met de toename van het aantal werkenden en zzp’ers. Bij die groep zou veiligheid volgens Van der Burg soms een onderschikte rol spelen omdat ze snel door willen naar de volgende klus.

 

Zie ook:

Werkgevers betalen teveel ziektegeld

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

70% loon bij ziekte niet zomaar toepassen

salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,payroll,