Zes jaar langer doorwerken 50 plussers

Zes jaar langer doorwerken 50 plussers

16 juli 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

50-plusser gezond genoeg om zes jaar langer door te werken

De meeste werknemers die nu 50 jaar of ouder zijn, kunnen zonder al te veel moeite zes jaar langer doorwerken dan de huidige pensioenleeftijd, betoogt de Canadese onderzoeker Michaël Boissonneault. Hun fysieke gezondheid vormt hierbij geen enkele belemmering, stelt hij in zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Boissonneault concludeert dat de meeste oudere werknemers langer kunnen doorwerken omdat ernstige gezondheidsproblemen zich doorgaans pas voordoen op hoge leeftijd, ver voorbij de pensioenleeftijd. Hoewel er een relatief kleine groep mensen is die problemen ondervindt bij langer doorwerken, is dat gemiddeld gezien geen groot probleem.

En dat is volgens hem goed nieuws voor beleidsmakers die voorstander zijn van een hogere pensioenleeftijd. Meer mensen die langer doorwerken biedt een oplossing voor de financiering van pensioenstelsels, schrijft de onderzoeker, die tevens verbonden is aan het Nederlandse Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Een deel van het onderzoek is gebaseerd op Amerikaanse gegevens, een ander deel op veertien Europese landen.

‘Verhoging AOW-leeftijd fysiek geen probleem’

“Voor mensen met fysiek zwaar werk en mensen met een minder goede gezondheid is langer doorwerken problematisch”, zegt onderzoeksbegeleider Joop de Beer.

“Maar tegenwoordig zijn de meeste mensen tot 70 jaar gezond en kunnen dus langer doorwerken.”

Een verhoging van de AOW-leeftijd zou voor veel mensen fysiek gezien dus geen probleem moeten zijn, stelt hij.

 

Joop de Beer: “Maar als er geen rekening wordt gehouden met verschillen in gezondheid en zwaarte van het werk, betekent een algehele verhoging van de AOW-leeftijd voor iedereen wel dat een aantal groepen in de verdrukking komen.”

Mentale gezondheid

Kanttekening is dat Boissonneault overwegend gekeken heeft naar lichamelijke gezondheid. Dit terwijl ook de mentale gezondheid van invloed is, zegt David van Bodegom, verouderingswetenschapper bij Leyden Academy.

 

“De meeste uitval in de werksituatie komt niet door fysieke klachten, maar door mentale klachten zoals onder meer burn-outs en depressies. Het is jammer dat werken nog steeds een bron is van veel uitval en ziekte, terwijl werk ook een bron van gezondheid kan zijn”, aldus Van Bodegom, die zegt dat bedrijven zich hiervoor moeten inspannen om werknemers gezond te houden.

Bevolkingsgroepen verschillen

Ook zijn er verschillen tussen bevolkingsgroepen. Daarbij geldt dat mensen met een hogere opleiding gemiddeld langer kunnen doorwerken dan mensen met een lagere opleiding, die vaker een minder goede gezondheid hebben. Wat ook geldt voor mensen met fysiek zware beroepen, waardoor bijvoorbeeld managers gemiddeld 1,7 jaar langer kunnen doorwerken dan arbeiders in fabrieken of de bouw.

Om deze groepen te ontlasten, zouden zij op tijd moeten worden verplaatst naar een andere functie, vindt Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

“De combinatie van fysiek en mentaal zwaar werk kost iemand levensjaren. Een werkgever moet hierover nadenken en zorgen dat werknemers zo vitaal mogelijk blijven.”

Met pensioen?

In Nederland gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. Een jaar later hangt de AOW-leeftijd voor het eerst af van de levensverwachting. Dat betekent dat wanneer mensen gemiddeld langer blijven leven, de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog gaat. Zo is deze voor 2022 reeds vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Risicoprofiel

Jurgens stelt daarom voor om een risicoprofiel op te stellen bij bepaalde beroepen. “Zo kunnen mensen worden geïnformeerd hoe zwaar hun werk is en kunnen ze veel beter ondersteund worden. We moeten mensen verleiden om gezonder te leven.”

In zijn conclusie gaat onderzoeker Boissonneault ook in op dergelijke zware arbeidsomstandigheden. Zo verwacht hij dat hogere pensioenleeftijden kunnen leiden tot meer werkloosheids- en arbeidsloosheidsuitkeringen voordat iemand de pensioenleeftijd bereikt.

Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld het bevorderen van een gezonde leefstijl, preventieve gezondheidszorg en duurzame inzetbaarheid van werknemers (‘life-long learning’). Verder zouden arbeidsomstandigheden moeten worden verbeterd, zoals fysiek minder zwaar en ook minder stressvol werk.

Bron: RTL Z

geldzaken, financiën, werkgeverscoach, salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,