Werknemer kiest voor een luxere mobiele telefoon?

Werknemer kiest voor een luxere mobiele telefoon?

28 mei 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uitslag peiling mobiele telefoon en cafetariaregeling

 

De Belastingdienst Forum heeft een enquête gehouden onder salarisprofessionals. Van de 591 die deelnamen met de vraag over de mobiele telefoon, koos 77% voor de juiste stelling.

Als de werknemer kiest voor een luxere mobiele telefoon, geldt de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur alleen voor de basisvoorziening.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werkgever vergoedt € 600 voor een mobiele telefoon die de werknemer nodig heeft voor zijn werk. De werknemer koopt een luxer model van € 1.000.

€ 400 wordt uitgeruild met het brutoloon van de werknemer. De werkgever wijst € 1.000 aan als eindheffingsloon. Welke stelling is juist?

  1. € 1.000 valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. (10%)
  1. € 600 valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. € 400 valt onder de vrije ruimte. (78%)
  1. € 1.000 valt onder de vrije ruimte. (6%)
  1. De werkkostenregeling is niet van toepassing want er is niet aan de gebruikelijkheidstoets voldaan. (6%)

De 2e stelling is juist.

Toelichting

Een mobiele telefoon valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De voorziening is naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
  1. De werknemer moet de voorziening teruggeven of de restwaarde van deze voorziening aan de werkgever terugbetalen, als de werknemer deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking.
  1. De voorziening maakt geen onderdeel uit van een cafetariaregeling.

Bij de vraagstelling is De Belastingdienst Forum salaris ervan uitgegaan dat wordt voldaan aan de eerste 2 voorwaarden. Wat geldt wanneer sprake is van een cafetariaregeling, leest u hieronder.

Cafetariaregeling

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de werkgever de noodzakelijke voorziening volledig of gedeeltelijk uitruilt met het brutoloon.

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van een noodzakelijke voorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan, op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon. De uitruil voor de meerprijs valt dan onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing op de meerprijs.

Luxere mobiele telefoon

Een werknemer kan voor € 600 een mobiele telefoon kopen die voldoet aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen. Dit bedrag vergoedt de werkgever. Voor € 600 geldt de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

De werknemer kiest een telefoon van € 1.000. Alleen de meerprijs van € 400 wordt uitgeruild met het brutoloon. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling. De meerprijs voor de duurdere versie valt onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Relevante informatie

Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?

Paragraaf 22.1.7 Handboek Loonheffingen 2024

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,