Thuiswerkkosten en vergoeding

Thuiswerkkosten en vergoeding

9 augustus 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uitslag enquête over thuiswerkkosten

 

In de enquête van de Belastingdienst was de vraag, welke stelling juist is over de vergoeding van thuiswerkkosten. Van de 616 salarisprofessionals koos 71% voor de juiste stelling. 

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het antwoord.

Vraag

Vanaf 2022 geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor thuiswerkkosten. Welke stelling hierover is juist?

  1. Een werknemer werkt 1 uur thuis. Hij ontvangt geen reiskostenvergoeding voor deze dag. Er geldt een gerichte vrijstelling van € 2 voor thuiswerkkosten. (71%)
  2. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur op kantoor. Er geldt een vrijstelling voor thuiswerkkosten en voor reiskosten naar kantoor. (6%)
  3. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur bij een klant. Dit is geen vaste werkplek. U moet kiezen of u de vrijstelling voor thuiswerkkosten of voor reiskosten toepast. (23%)
De 1e stelling is juist

Toelichting op de juiste stelling

Stelling 1 Hoeveel uur op een dag een werknemer thuiswerkt, is niet van belang. Ook als een werknemer maar 1 uur thuiswerkt, geldt een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per dag.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 2 U mag voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding naar de vaste werkplek toepassen. U kiest dan 1 vrijstelling.

De vergoeding die niet gericht is vrijgesteld, mag u aanwijzen als eindheffingsloon. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Stelling 3 De klant is geen vaste werkplek voor de werknemer. U mag daarom voor dezelfde werkdag tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding toepassen.

Meer informatie

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.