Thuiswerkkosten en vergoeding

Thuiswerkkosten en vergoeding

9 augustus 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uitslag enquête over thuiswerkkosten

 

In de enquête van de Belastingdienst was de vraag, welke stelling juist is over de vergoeding van thuiswerkkosten. Van de 616 salarisprofessionals koos 71% voor de juiste stelling. 

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het antwoord.

Vraag

Vanaf 2022 geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor thuiswerkkosten. Welke stelling hierover is juist?

  1. Een werknemer werkt 1 uur thuis. Hij ontvangt geen reiskostenvergoeding voor deze dag. Er geldt een gerichte vrijstelling van € 2 voor thuiswerkkosten. (71%)
  2. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur op kantoor. Er geldt een vrijstelling voor thuiswerkkosten en voor reiskosten naar kantoor. (6%)
  3. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur bij een klant. Dit is geen vaste werkplek. U moet kiezen of u de vrijstelling voor thuiswerkkosten of voor reiskosten toepast. (23%)
De 1e stelling is juist

Toelichting op de juiste stelling

Stelling 1 Hoeveel uur op een dag een werknemer thuiswerkt, is niet van belang. Ook als een werknemer maar 1 uur thuiswerkt, geldt een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per dag.

Toelichting op de onjuiste stellingen

Stelling 2 U mag voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding naar de vaste werkplek toepassen. U kiest dan 1 vrijstelling.

De vergoeding die niet gericht is vrijgesteld, mag u aanwijzen als eindheffingsloon. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Stelling 3 De klant is geen vaste werkplek voor de werknemer. U mag daarom voor dezelfde werkdag tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding toepassen.

Meer informatie

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker