Tag: verzuim- en re-integratiemarkt

De Wet Verbetering Poortwachter is ontwikkeld om re-integratie te stimuleren en zo langdurig verzuim en instroom in de WIA te beperken. Zowel de werkgever als werknemer worden via een aantal stappen gemotiveerd om terugkeer naar werk zo snel mogelijk te realiseren.

In de Wet Poortwachter staan de stappen beschreven die de werkgever en de werknemer moeten volgen bij ziekte en re-integratie. De werkgever is daarbij volledig verantwoordelijk voor de re-integratie en de ziekteverzuimbegeleiding. Tegelijkertijd geldt dat de werknemer verplicht is om constructief mee te werken aan de re-integratie. Wanneer een van de partijen onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kan dit financiële gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn een loonsanctie voor de werkgever of het stopzetten van het loon van de werknemer.

Een traject in het kader van de Wet Poortwachter kent meestal twee fasen:

  • In de eerste fase wordt ingezet op de terugkeer van de werknemer in het eigen bedrijf 1e spoor;
  • In de tweede fase wordt ingezet op een baan buiten het eigen bedrijf 2e spoor.

De Wet Verbetering Poortwachter ging in 2002 van start, in een tijd dat bijna een miljoen mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (toen WAO) ontvingen.