Tag: minimumweekloon

25 oktober 2019 Uit

Minimumloon 2020

Door 100% Werkgeverscoach

Het Wettelijk Minimumloon (WML) De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2020 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML)…