Tag: loonbelastingtabellen

Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Daarnaast worden over het loon van werknemers in veel landen zogenoemde sociale premies geheven. … De loonbelasting is een belasting en is daarmee een algemeen middel tot overheidsfinanciering.

loonkostenvoordeel, LKV,