Handboek Ondernemen 2018

Handboek Ondernemen 2018

22 maart 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Handboek ondernemen 2018, bedrijfshandboek starters belastingdienst, handboek mkb 2018 belastingen, handboek starters belasting 2018, handboek onderneming starten met belasting advies,

Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd.

                                               

Het Handboek Ondernemen wordt door de Belastingdienst elk jaar geüpdatet.

Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook veel nuttige informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Ondernemers krijgen te maken met belastingen en sociale verzekeringen. De fiscus maakt de ondernemer in dit handboek wegwijs in zijn fiscale rechten en plichten.

Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie? Hoe zit het met investeringen en met bedrijfsruimte? Wat te doen als er personeel in dienst komt? En vooral, welke gevolgen hebben deze kwesties voor de belastingen, bijdragen en premies? Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het buitenland.

Hoewel het handboek vooral is toegespitst op startende en kleine ondernemingen, bevat het veel bruikbare informatie voor middelgrote of grote ondernemingen. De eerste vier hoofdstukken van het handboek bieden vooral praktische informatie over hoe u een onderneming start en met welke organisaties u dan te maken krijgt. Bijvoorbeeld hoe en wanneer u zich moet aanmelden bij de Kamer van Koophandel, wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent of wanneer u ondernemer voor de BTW bent. Daarnaast bevat het handboek aandachtspunten over het belang van een goede boekhouding en administratie (tool) en beschrijft het waaruit een gedegen administratie bestaat.

Fiscale regelingen voor ondernemers

Het handboek gaat ook in op kosten die u maakt en investeringen die u doet om omzet te creëren en winst te maken of als u personeel in dienst neemt. U vindt informatie over aspecten als bedrijfskosten, afschrijvingen (tool) en reserves, het aanleggen van een salarisadministratie (tool), loonheffingen en de auto van de zaak. Wilt u internationaal zaken gaan doen, dan moet u zich weer in heel andere terreinen verdiepen. U moet informeren over invoer en export (tool). Ook krijgt u te maken met een aantal speciale belastingregelingen. Als u werknemers in dienst heeft die voor u in het buitenland werkzaamheden verrichten, gelden er namelijk andere regels voor de loonbelasting en sociale zekerheid. Ook hierover informeert het Handboek Ondernemen.

 

Faillissement en overlijden

Als uw onderneming ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld als de eigenaar komt te overlijden, moet u de balans opmaken en afrekenen met de Belastingdienst. In het laatste hoofdstuk van het handboek leest u welke regels er dan van toepassing zijn. Het kan ook gebeuren dat uw organisatie failliet gaat. Hoe het faillissement wordt afgewikkeld, hangt onder meer af van de rechtsvorm (tool) van de onderneming. Ook over deze minder rooskleurige kanten van ondernemen biedt het handboek u de nodige informatie.
In het laatste servicekatern van het Handboek ondernemen (tool) vindt u een overzicht van veel gestelde vragen, een verklarende woordenlijst, een lijst van handige internetadressen en telefoonnummers en links naar brochures die voor (startende) ondernemers nuttig zijn.

 

Starters

Voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies geeft antwoord op deze vragen.

Het handboek bevat de volgende hoofdstukken:

 

 

 

1 Als u een eigen bedrijf begint

2 Aanmelden bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst

3 Algemene spelregels

4 Een administratie opzetten

5 Kosten van uw onderneming, vrijstellingen, fiscale aftrekposten en verliesverrekening

6 Bedrijfsruimte

7 Investeren en inkopen

8 Autokosten

9 Btw berekenen over uw omzet

10 Hulp in uw onderneming

11 Personeel in uw onderneming

12 Zakendoen met het buitenland

13 Aangifte doen, belasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies betalen

14 Uw onderneming overdragen

15 Uw onderneming stopt

Servicekatern

Veelgestelde vragen

Verklarende woordenlijst

Gebruikte afkortingen

Handige internetadressen en telefoonnummers

Brochures

Handboek ondernemen 2018

Handboek ondernemen 2018, bedrijfshandboek starters belastingdienst, hanboek mkb 2018 belastingen, handboek starters belasting 2018, handboek onderneming starten met belasting advies,