Gebruikelijk loon zo laag mogelijk

Gebruikelijk loon zo laag mogelijk

24 januari 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Uitslag enquête gebruikelijk loon

 

In de enquête die de Belastingdienst hield over gebruikelijk loon gaf 33% van de 601 deelnemers het juiste antwoord. In de situatie die we u voorlegden, is een zo laag mogelijk gebruikelijk loon € 80.000.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Loes is dga van een tandartspraktijk. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 100.000. Loes wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon.

Welk loon is dat voor 2023?

  • € 51.000 (4% van de stemmen)
  • € 60.000 (2% van de stemmen)
  • € 80.000 (33% van de stemmen)
  • € 100.000 (61% van de stemmen)

Toelichting

Het gebruikelijk loon voor 2023 stelt u vast op het hoogste bedrag van de volgende 3 bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%)
  • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap
  • de wettelijke ondergrens van € 51.000 (bedrag 2023)

In de volgende gevallen mag u het loon op een lager bedrag vaststellen:

  • U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000. U stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer. U stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In de situatie van Loes geldt het volgende:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000.
  • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is € 100.000.
  • Het minimale gebruikelijk loon is € 51.000.

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meestverdienende werknemer. U kunt dit aannemelijk maken. U mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijk loon van Loes is € 80.000.

Meer informatie

Handreiking gebruikelijk loon

Paragraaf 18.1 Handboek Loonheffingen

Wetsartikel

Artikel 12a Wet op de loonbelasting

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker