Categorie: Loon/Salaris

Loon/ salaris

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

Loon ook wel arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

 

3 januari 2018 Uit

Loonstrook

Door 100% Werkgeverscoach

De loonstrookjes laten in 2018 voor de meeste mensen een plus zien. Het overgrote deel van de werknemers ziet in…