Budgetcoaching

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

Een werknemer met financiële problemen is minder productief.

Wat zijn de signalen?

  • Regelmatige ziekmeldingen
  • Een gespannen houding
  • Moeilijkheden bij het concentreren op de werkzaamheden
  • Werknemer vraagt om een voorschot van het loon
  • Werknemer vraagt u om een lening te verstrekken
  • Als een schuldeiser beslag legt op het loon van uw werknemer

 

Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Wat hebt u ermee te maken als één van uw werknemers schulden heeft? Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de productiviteit van uw werknemers met ruim 20% afneemt als zij schulden hebben.

Het is goed om hier alert op te zijn want werknemers met schulden hebben eerder last van stress, verzuimen meer, maken sneller fouten en zijn gevoelig voor fraude en diefstal. Als uw werknemer één of meerdere loonbeslagen krijgt, bent u als werkgever ook ineens direct berokken bij de schulden van uw werknemer. Schulden op de werkvloer brengen dus kosten en risico’s met zich mee voor u als werkgever.

Het is belangrijk om signalen te herkennen die uw medewerker in financiële problemen vertoont. Zo kunt u uw werknemer en uzelf helpen om erger te voorkomen!

Onze budgetcoaches kunnen u en uw medewerker helpen de oorzaken van de schulden in kaart te brengen en weg te nemen. Uw medewerker krijgt weer grip op zijn financiële situatie.
 

“Hij was vaak 1 of 2 dagen per week ziek en vroeg ons op bepaald moment om een voorschot op zijn salaris. In een persoonlijk gesprek gaf hij toe schulden te hebben. De budgetcoach heeft goede afspraken met zijn schuldeisers kunnen maken, zodat mijn werknemer weer controle kreeg over zijn financiële situatie. Zijn ziekteverzuim is afgenomen en hij is een flink stuk productiever geworden. Blij dat we de 100% Werkgeverscoach hebben ingeschakeld!”

De kosten van budgetcoaching voor uw medewerkers zijn vaak vele malen lager dan de kosten van de afname van productiviteit waarmee u als werkgever te maken krijgt. Bent u benieuwd wat onze budgetcoaches voor u als werkgever en uw medewerkers kunnen betekenen, neem dan contact met ons op!

schulden, budgetcoach, Wet vereenvoudiging beslagvrije voet,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,