Aangifte loonheffingen – dga’s

Aangifte loonheffingen – dga’s

13 januari 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Dga: aangifte voor begin aangiftetijdvak

 

Bv’s met 1 of meer dga’s mogen aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. In deze handreiking leest u welke voorwaarden hiervoor gelden en waarmee u rekening moet houden.

Bv’s die voldoen aan onderstaande 2 voorwaarden mogen aangifte doen voor het begin van het aangiftetijdvak:

  • In het bedrijf werken alleen dga’s, eventueel met meewerkende echtgenoten en kinderen. Er is geen ander personeel.
  • De dga’s en meewerkende echtgenoten en kinderen zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Pensioen en stamrecht-bv’s

De regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht-bv’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover zij geen premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen.

Minder rubrieken invullen

Voor een niet verzekerde dga gelden een paar afwijkende regels voor het invullen van de aangifte. De inkomstenverhouding moet dan Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode 17 hebben. In dat geval mag u de volgende rubrieken invullen met 0 in plaats van het werkelijke bedrag:

  • Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering
  • Opgebouwd recht op vakantiebijslag
  • Vakantiebijslag
  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Deze rubriek hoeft u niet in te vullen:

  • Code incidentele inkomstenvermindering

Voor het eerst aangifte doen

Als u gebruikmaakt van de online aangiftevoorziening via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ dan kunt u voor het eerst aangifte doen op of rond 23 januari. Op dat moment wordt namelijk de aangifte voor u ‘klaargezet’. De Belastingdienst zet de aangifte klaar uiterlijk 8 dagen vóór het verstrijken van het aangiftetijdvak. Onder ‘bijzonderheden’ in het programma kunt u aangeven dat u ook aangifte wilt doen voor andere aangiftetijdvakken.

Maakt u gebruik van salarissoftware, dan kunt u voor het eerst aangifte doen vanaf 1 januari.

Verwerking door de Belastingdienst

Een aangifte die u vóór het begin van het aangiftetijdvak verzendt, keurt de Belastingdienst normaal af. Maar niet voor bv’s die voldoen aan de 2 voorwaarden die eerder in de handreiking zijn genoemd. Die mogen wel een vroegtijdige aangifte doen.

 

Verzendt u zo’n vroegtijdige aangifte, dan controleert de Belastingdienst deze alleen op technische verwerkbaarheid. De Belastingdienst plaatst de aangifte vervolgens in een ‘wachtbestand’ en verwerkt deze aangifte pas verder na het begin van het aangiftetijdvak.

Corrigeren

Is de vroegtijdige aangifte onjuist en is de aangiftetermijn van het tijdvak nog niet voorbij? Dan kunt u de aangifte niet corrigeren met een correctiebericht. U moet dan de volledige aangifte opnieuw verzenden, maar dan met de juiste gegevens. Deze nieuwe aangifte komt in de plaats van de eerdere aangifte.

 

Nieuwe aanmaakdatum

Verzendt u een nieuwe aangifte, let er dan op dat u een nieuwe aanmaakdatum in de aangifte vermeldt. Meestal doet de software dit automatisch. De Belastingdienst verwerkt alleen de aangifte met de meest recente aanmaakdatum.

Loonheffingen betalen

Doet u vooraf aangifte voor een bv over tijdvakken die nog niet zijn begonnen? Dan kan de bv die nog niet meteen betalen. De bv kan de bijbehorende betalingen wel van tevoren bij zijn bank klaarzetten. In de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ staan de betalingskenmerken voor elk aangiftetijdvak.

Betalen kan vanaf de 1e dag van het aangiftetijdvak, behalve voor het 1e aangiftetijdvak van het jaar. Die kan een bv pas vanaf 1 februari betalen. Betalingen die hij eerder doet, kan de Belastingdienst niet verwerken.

Meer informatie

  • Paragraaf 13.2.2     Wanneer aangifte doen?
  • Paragraaf 13.4.2     Wanneer betalen?
  • Paragraaf 14.2        Manieren van corrigeren

Gerelateerde handreiking

Dga’s maandelijks loon aangeven

Aandachtspunten bij loontijdvak van een jaar

bedrijven, ondernemers, werkgevers, organisaties, hr zaken, hrm,