70% loon bij ziekte niet zomaar toepassen

70% loon bij ziekte niet zomaar toepassen

20 april 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

100% loon bij ziekte kan niet zomaar wijzigen in 70%

Een werkgever mag het loon van een zieke werknemer niet opeens terugbrengen naar 70% als hij voorheen zieke werknemers altijd voor 100% doorbetaalde. Dat oordeelde Rechtbank Overijssel onlangs.

 

De wet verplicht werkgevers om werknemers tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid minimaal 70% van het loon door te betalen. Contractueel kan hiervan worden afgeweken. Veel cao’s bepalen dat een werknemer tijdens het eerste jaar van ziekte recht heeft op 100% van zijn loon. Maar een contractuele afspraak hoeft geen voorwaarde te zijn voor het recht op 100% loondoorbetaling. Als een werkgever bij ziekte altijd 100% heeft doorbetaald, wordt dit een gewoonterecht waar hij niet zomaar van af kan stappen.

 

Recht op 100% loondoorbetaling niet duidelijk

In een recent kort geding bij Rechtbank Overijssel was onder meer de vraag of een werkgever 70% van het loon mocht doorbetalen aan een arbeidsongeschikte werknemer. De werknemer had vanaf zijn eerste ziektedag 70% van het loon ontvangen, maar zijn collega’s ontvingen in het verleden bij arbeidsongeschiktheid doorgaans 100% van hun loon. Het ging namelijk meestal om korte ziekteperiodes en het aanpassen van het salarispercentage was dan relatief veel werk. Er was echter nergens beschreven wanneer er bij arbeidsongeschiktheid recht op 100% loon bestond.

 

Ziek werknemer mocht gebruikelijke 100% verwachten

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer erop mocht vertrouwen dat hij tijdens ziekte recht had op 100% loondoorbetaling, omdat dit binnen de organisatie nou eenmaal jarenlang het gebruikelijke percentage was geweest. Toen de werknemer al een tijdje ziek was, had de werkgever weliswaar in het arbeidsvoorwaardenreglement vastgelegd dat werknemers alleen de eerste 80 uur van ziekte 100% doorbetaald zouden krijgen, maar dat maakte geen verschil. Dit ad-hocbeleid leek ‘kennelijk geïnitieerd vanwege de vertroebelde verhoudingen’ met de werknemer.

Rechtbank Overijssel, 20 maart 2018, ECLI (verkort): 878

verzuimkosten, ziekteverzuimkosten, verzuimverzekering,ziekteverzuimverzekeringen,ziekte kosten,verzekeren tegen ziektekosten, salarisverwerker,